Projekcia a poradenstvo


 • Poskytujeme zhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie pre:

 • územné rozhodnutia
 • stavebné povolenia
 • pre ochranné vegetačné pásy
 • pre vyhotovenie inventarizácie zelene, dendrologický prieskum
 • rekonštrukcie parkovej a mestskej zelene
 • rodinných záhrad
 • Ako získať štúdiu /projekt/ pre Vašu záhradu?

 • Pre vypracovanie projektu je dobré predložiť pôdorys pozemku so situovaním rodinného domu, vyznačenou mierkou a severkou. Pomôžu nám aj ďaľšie údaje, ako poloha pozemku, výškové zamerane, pohľad na rodinný dom a prístupové komunikácie. Napriek tomu, že nám poskytnete tieto informácie, my sa na Váš domček prídeme aj pozrieť a s Vaším povolením si urobíme niekoľko fotografíí. Tieto nám neskôr veľmi pomôžu pri navrhovaní Vašej vysnívanej záhrady.
 • Nami vyhotovená štúdia /projekt/záhrady bude obsahovať:

 • situáciu - pôdorys novonavrhnutej záhrady s rozmiestnením jednotlivých prvkov v záhrade
 • osadzovací plán
 • technickú správu
 • zoznam rastlinného materiálu
 • rozpočet