Závlahy

 • Na závlahy je potrebné myslieť už pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby. Každý projekt závlahy vychádza z riešenia sadovníckych úprav a nadväzuje na situovanie výsadieb, hraníc objektu a spevnených plôch. Vybudovanie automatickej závlahy je riešenie trvalé a zabezpečí bezpečnú a pravidelnú zálievku sadových plôch v čase vašej neprítomnosti. Jej vybudovanie si vyžaduje stavebnú pripravenosť.

 • Aký zavlažovací systém používame?

 • Doporučujeme profesionálne zavlažovacie systémy HUNTER a RAIN BIRD, ktoré sú:
 • vyrobené z kvalitných materálov
 • zabezpečené plne automatickými ovládacími jednotkami, ktoré riadia celý systém závlahy
 • obsahujúce čidlo zrážok zamedzujúce nadbytočné zalievanie (v čase zrážok vypína závlahu)
 • Čo potrebujete k vybudovaniu závlahy?

 • projekt zvlažovacieho systému, ktorý vychádza a z projektu sadových úprav
 • zdroj vody - studňa, mestský vodovod
 • zdroj elektrickej energie 230V
 • umiestnenie chráničiek pod spevnené plochy